Jelenlegi hely

Címlap

Kiút a pokolból?

Aki olvasta az Üzenet a pokolból című írást az tudja, hogy a szövegben mögöttes mondanivalót, és a képsorok között szimbólumok sokaságát véltem felfedezni.

Ezennel megint egy szimbólumokban és rejtett mondanivalóban bővelkedő Avicii dalt veszek górcső alá, ám egy másik szemszögből, és szándékaim szerint valamiféle kijutási megoldást javasolva a fennálló helyzetből. Szeretném leszögezni, hogy nem igazságokat nyilatkoztatok ki. Tulajdonképpen "hangosan" gondolkozom és leírom, hátha másnak is hasznára válik...

Íme a Levels, Avicii azon zeneszáma, amely a nagy áttörést hozta meg számára:

 Nézzük legelőször is a címet. Levels. Szinteket jelent, de jelent kiegyenlítést is.

A cím kapcsán, hadd előlegezzek meg egy gondolatot az írás későbbi mondanivalójából: a mód ahogyan látunk és értelmezünk valamit, meghatározza azt a szintet, ahogyan viszonyulunk hozzá, és végsősoron meghatározza az életünket. Mondjuk előttem van egy hegy. Megmászandó akadálynak látom, vagy végérvényes torlasznak, mely elzárja előlem a további utat? Mászok, dolgozom és kiegyenlítek, vagy megállok?

Milyen szinten értelmezek egy problémát? Hogyan nézek rá? Hogyan látom? Úgy, hogy megrekesszen, és egy foknál tovább ne juthassak, vagy úgy, mint egy szintet, amit teljesítenem kell, hogy tovább léphessek egy következő szintre? Hm? Ezek kérdések, és remélem, hogy az írás további részében sikerül megválaszolnunk őket.

A klip egy toronyház képével kezdődik. Ez az épület rekeszekre osztott téglalap. Semmi piramisszerű csúcsosodás (a piramis a hierarchia, a minőségi feljebb lépés  jelképe, az Illuminati egyik vezető szimbóluma), hanem csupa egyhangú ismétlődés, melynek szintjei ha látszólag fentebb is vannak, ugyanazt a kvalitást hordozzák.

Ez az épület megadja az alap hangot. A Rendszer. Struktúra. Rutin. Egyformaság. Az egyéniség hiánya. Kötelesség. Fegyelem. Korlátozottság. Mindennapok. Idő. Óra. "Brick in the wall." Tégla a falban... Szaturnusz!

Az épület tetején a LE7ELS felirat áll. A V betű helyett a 7-es számot láthatjuk, a Szaturnusz számát. Misztikus szám, a korlátozás száma, de a beavatásé is!

A Szaturnuszhoz tartoznak a fentebb felsorolt minőségek. Ez  az a princípium, amely a földi törvényt képviseli, "ránkrakja" az anyag terhét, korlátok közé szorítja korlátlan szellemünket, és arra kényszerít, hogy "húzzuk az igát" itt a Földön.

Miért? Hogy megtanuljuk azt, amit itt, ezen a síkon meg kell tanulni. A korlátozó minőség, a Szaturnusznak egy adott szintű értelmezése. De vannak más szintek is! A nagy Tanító, aki megtanít mindarra, ami egy adott szinten, létsíkon szükséges, aztán a sikeres "vizsga" után továbbenged! A szigorú tanár, aki segítő és edző a szorgalmas tanulóknak, de ellenség és mumus azok számára, akik lusták, és menekülnek a felelősség elől. A "Küszöb Őrének" is nevezik, aki mint említettem "vizsgáztat", nem léphet tovább az a "diák", aki nem teljesíti az adott szint követelményeit! A Szaturnusz az Aranykor Ura is, leckéi segítenek felébreszteni az ember magasabb szintű aspektusát a szellemet, márpedig ha kellő számú ember ébred rá szellemi, isteni mivoltára, akkor a Földön beköszönthet az új Aranykor! A Szaturnusz értelmezései fokozatai tehát: korlátozó, küszöbőr, és aranykori uralkodó. A Szaturnusz minőség még visszaköszön a klipben, de most lépjünk tovább.

 Belépünk az épületbe, és megállunk a lift előtt. Feltűnik a már ismert két háromszög: a felfele mutató a szellemé, és a lefele mutató az anyagé. A kettőnek össze kell fonódni, hogy megjelenjen a harmónia hatszöge.

Kinyílik a lift a megfelelő szinten, és megjelenik emberünk. Igen, ő, a hivatalnok, a szürke eminenciás, aki nap mint nap bejön az irodaházba, és fölveszi az igát,....akarom mondani a munkát. Öltöny, nyakkendő, és kezében egy iratokkal tömött doboz, mely négyszögletes formájával érzékletesen jeleníti meg a bezártságot. Nevezzük is el Mr. Grey-nek (Szürke úr), hogy a továbbiakban ne legyen gondunk a megnevezésével.

Grey belép az irodába, és újabb akta-csomót raknak rá, csak úgy görnyedezik a súlya alatt. Kilátástalan, hiábavaló, unalmas, lélekölő, és soha sincs vége... Nincs alkotás, teremtés, játék és öröm. Utálkozva néz körül.

Az íróasztalán fényképek: két egyforma férfiarc, három egyforma figura... Érzek itt egy kis homoszexuális propagandát, annál is inkább, hogy két kockával később megjelenik két banán, majd a klip további részében a szivárvány, de hagyjuk most ezt a vonalat, és menjünk inkább abba az irányba, hogy a két egyforma arc, a három egyforma elmosódott figura, a behelyettesíthetőséget, pótolhatóságot szimbolizálja, az egyéniség nélküli embert, akiből 12 egy tucat... (Gondoljunk csak a Mátrix Smith ügynökére...)

Miközben Greynek kiadják a napi feladatot, frusztráltsága eléri a kritikus szintet, és bekövetkezik a "bekattanás". Még a felettesére néz, arccal felé van fordulva, de tollat ragad, és háta mögött egy asztalra ezt írja: AVICII, ami, mint tudjuk az előző írásból, a buddhizmusban a pokol legmélyebb bugyrát jelenti. Ugyanekkor megjelenik a falon egy kép, egy szárnyaló sas, a szabadság jelképe! Mintha ez adná meg számára a végső lökést: táncolni kezd.

Nincs megállás, a kitörés megállíthatatlan. Mindenki rosszallóan nézi Grey eszement tombolását, a Rendszer képviselői megbotránkoznak viselkedésén, de nincs megállás, a tánc egyre őrültebb és féktelenebb. Felugrik egy asztalra, és az összes iratot letáncolja, mígnem a biztonsági őr egy áramütéssel összerogyasztja.

Innen kezdődik a vízió. Grey kiszabadul a "ketrecből", és egy magaslati, kristályosan tiszta, hegycsúcsokkal teli helyen láthatjuk őt viszont, amint egy hatalmas kőtömböt tol fölfele. Kézenfekvő, hogy Sziszifusz történetére kell itt gondolnunk, a szaturnuszi motívum visszatérésére.

"Sziszifusz görög mitológiai alak, egy király, akit csalafintasága miatt arra ítéltek, hogy gurítson  fel egy dombra egy nagy követ, majd a másik oldalon gurítsa le. Azonban, mikor Sziszifusz már majdnem felért a domb csúcsára, ereje elfogyott és a szikla visszazuhant eredeti helyére. És ez a folyamat állandóan ismétlődik: Sziszifuszt tehát arra ítélték, hogy örök időkre hiábavaló erőfeszítéseket tegyen, mivel minden erejét összeszedve, verejtékezve görgeti fel a súlyos követ a hegyre, ám mielőtt a csúcsra érne, a kő mindig visszagurul. Innen ered a „sziszifuszi munka” kifejezés, az emberi teljesítőképességet már-már meghaladó és hiábavaló munka elnevezése." (Wikipédia)

Sok ember ezt érezheti az életében. A Szaturnusz hatására a világ nem tág játszótérnek tűnik, hanem egy szűk börtönnek, amely telis-teli van láncokkal! Mindenhol kőfalak és gátak. Kötelességek, súlyok, mígnem az ember beleroppan. Így kell ennek lennie? Sziszifuszi munkát kell végeznünk? Nem feltétlenül, viszont ehhez meg kell értenünk a Szaturnuszt egy magasabb szinten!

A korlátozó Szaturnusz felváltható a Tanítóval, Küszöb Őrével, majd az Aranykor Urával is! Ezek szintek. A klipben a követ görgető Grey mögött meg kell látni a szivárványt, mely híd ég és föld között, és egy másik világba vezet!

Talán Grey ebben a vízióban kívülről rálát arra, hogy mit csinál az életével, és ezért énekli meglehetősen vidáman:

Oh, sometimes
I get a good feeling, yeah
I get a feeling that I never, never, never, never had before, no no
I get a good feeling, yeah

Magyarul röviden: Ó, néha elfog egy jó érzés, melyet soha nem éreztem korábban, egy jó érzés...

Grey kinéz a dobozból. Szédítő távlatokat lát, és látja magát, amint sziszifuszi munkával eltölti az életét.

Nem tudom ki hogy van vele, de ha "kőgörgetés" közben, megjelenik a magasabb értelem, a földi élet igazi rendeltetése, akkor az nagyon jó érzés! Ha tudom, hogy mi itt a feladat, és nem csak sötétben tapogatózom, miközben másokkal ütközöm egyfolytában, akkor megtalálhatom a "kijáratot" egy magasabb létezési forma irányába!

Az első lépés az, hogy kimondom: igen, én vagyok a hunyó! Csak én tudom megváltoztatni az életemet, mert teljességgel felelős vagyok érte.

A Szaturnusz a felelősség felvállalására tanít, erre szolgál a korlátozó mivolta. Le kell venni az ego koronáját, és helyette föl kell venni a keresztet, az anyag szimbólumát. Gyermekből felnőtté kell válni, és nem csak fizikai értelemben, hanem lelki, szellemi értelemben is.

Greyt egy kórházi ágyon láthatjuk viszont leszíjazva, mellette két ápoló kártyázik. Anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, érdemes megfigyelni egy-két dolgot: a fekete-fehér kockás padlót, mely jelentős szabadkőműves szimbólum, és világunk polaritását, kétarcúságát szimbolizálja, a tükröt a falon, mely szintén átjáró a másik világba, de jelképezi a világ káprázatszerű, illuzórikus voltát is.

A következő pillanatban Grey szájából egy fehér lótusz emelkedik ki. Ismét egy erős szimbólum. A lótusz világokat köt össze, hisz a gyökere a mocsárban, az anyag földies-vizes közegében kapaszkodik meg, de éterikusan gyönyörű virága a levegőbe, tűzbe (nap) emelkedik, és már a szellemi síkhoz tartozik. A buddhizmusban a megvilágosodás szimbóluma.

Grey tehát áthozott valamit arról a másik síkról, ahol járt.

Az egyik ápoló észreveszi a virágot, óvatosan megérinti, és a szirmok között jeget talál, melyet meg is ízlel, és a társára is rákeni. A "varázslat" átterjed rájuk is, és nemsokára az egész kórház ellenállhatatlanul táncol... Mindenki "megbolondul", és a rendszer felborul, összekuszálódik. Jó, jó, de hogyan tovább? Mi legyen azután, hogy "megőrültünk"?

Mit üzen nekünk ez a klip? Hasonlóan az Ébressz fel-hez, itt is megjelenik a rendszer szorítása, annak kilátástalansága, és a kijutás, kitörés kérdése. Igazi válasz nem érkezik, csak ez a tánc és bulizás... Mi a rendszer alternatívája? Nálunk a labda.

Azt hiszem, erre nekünk kell rájönnünk, hisz ez a feladvány, és a helyzet kulcsa egyben.

Időközben rájöttem, hogy kár leragadni ott, hogy az Illuminati üzenget nekünk  klipeken, katasztrófa-filmeken, ezernyi más csatornán keresztül, és mi pedig meglátjuk bennük a mumust, és félünk, egyre mélyebbre sodorva önmagunkat. Ez lenne az ember útja?

Mi a félelem alternatívája? A szembenézés, és a szeretet.

Rájöttem, hogy ezeket az "üzeneteket" másképpen is lehet értelmezni. Segítségként. Ébresztőként. Fel lehetne például nőni, ki lehetne lépni a gyerekszerepből. Az áldozatszerepből. Meg lehetne rázni magunkat. Emlékezni lehetne, hogy kik vagyunk. Fel lehetne ébredni végre...

Ha elkezdünk hinni abban, hogy a Teremtő értelmes világot teremtett, elkezdhetünk hinni abban is, hogy a sötétség is értünk van. Tovább akar lökni egy szintről egy másik szintre.

Ha hihetünk Rejtett Kéznek, aki egy magas fokon beavatott illuminátus, akkor ők katalizátorok, akik azért biztosítják számunkra ezt az extrém mennyiségű negativitást itt a Földön, hogy ennek ellenében gyakorolhassuk a Szeretetet, megtanuljuk az itteni leckét, és végre elmozdulhassunk erről a létsíkról... Ha jól vettem ki a szavaiból, nekik már nagyon elegük van ebből a "játékból" de mi még mindig nem kapunk észbe, hogy mire megy ki az egész... 

"A te célod ebben a Játékban, hogy önmagadon dolgozz. Növekedj, fejlődj és egy pozitívabb, szerető lénnyé formáld át magad. Bizonyos célokat te terveztél meg, mielőtt leszülettél ide. A feledékenység fátyla pedig azért van, mert ha már előre tudnád a céljaidat (tapasztalásaidat), akkor túl könnyű lenne a játék." (Rejtett Kéz)

Számomra szimpatikus ez az egész megközelítés. Hogy miért? Azért, mert logikus és kiutat mutat...

Vonatkozó írások: Üzenet a pokolból

                           Üzenet a pokolból folyt.


Hozzászólások

Goldeneye képe

"Rájöttem, hogy ezeket az "üzeneteket" másképpen is lehet értelmezni."

Szerintem éppen ez a lényeg. A másképpen látás, másképpen gondolkodás, másképpen értelmezés. Miért mindenben a rosszat vesszük észre? Miért nem a segítőszándékot? A világ az utóbbi időben másról sem szól, csak ellenségkeresésről.
Pedig ha mögé nézünk a dolgoknak, akkor azt látjuk, hogy ébreszteni akarnak bennünket, csak annyira el vagyunk foglalva, annyira mélyen belefeledkeztünk a mindennapi robotolásba, hogy nem vesszük észre.

Egyébként pedig őszinte elismerésem ezért az írásért és persze az előzményeiért!

Annamária képe

Köszönöm szépen a hozzászólást, új fejezetet nyitottál a Lélek Café történetében! :) Ezután érdemes lesz nyitva hagynom a hozzászólásokat, és remélem, hogy mások is kedvet kapnak ahhoz, hogy leírják itt véleményüket. Örülnék neki.

Az biztos, hogy a stratégiát, amellyel élünk ebben a világban megválaszthatjuk, függetlenül attól, hogy valódi-e a világunk vagy illuzórikus. A gondolkodás és viselkedés kulcsa -legalábbis valamennyire- a mi kezünkben van. Miért ne vehetnénk fel, egy olyan alap-pozíciót, amelyből akadálypályának látjuk az életet és nem siralomvölgynek? Ennek fényében az illuminati által diktált rendszer egy olyan valami, amit felül kell írni egy nekünk valóbb renddel.

Goldeneye képe

Hát nem tudtam, hogy tilos hozzászólni, egyszerűen csak volt egy nyitott port. :) Mondjuk az feltűnt, hogy az előző két részt nem tudtam véleményezni. Ha megtehettem volna, akkor azt írtam volna: szuper!

Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum