Jelenlegi hely

Címlap

Az ideális hivatás megtalálása

 "Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb: legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni! Ők valahogyan már most is tudják, mivé akarsz válni valójában." (Steve Jobs)  

A hivatás fogalmával kapcsolatban általában a papi, orvosi és katonai hivatás merül fel bennünk.

Pedig mindannyian rendelkezünk valamilyen hivatással, küldetéssel, mely a léleknek a Teremtőtől beléje oltott hajlamából, és a betöltéséhez szükséges tehetségből (talentumból) valamint  az isteni kegyelemből tevődik össze.

Lényeges, hogy a hivatásban mindig valami plusz van, ami az átlagos emberi célok fölé mutat, és szétfeszítvén a munka, a feladat, foglalkozás kereteit az egész életet átitatja. A hivatásban nem válik élesen ketté a dolgozó ember és a magánember, a munkaidő és a szabadidő. Az emberi létezés magasabb célja mutatkozik meg a hivatásban, mely messze több, mint az önfenntartás, családfenntartás és az élethez szükséges javak megteremtése.

A szanszkrit dharma szó a hinduizmusban és buddhizmusban törvényt és igazságot jelent. Szűkebb értelmezésben a dharma helyes egyéni életút és kötelesség, mely az ember egyénisége, fejlettsége, adottságai függvényében változik. A dharma útját járva az ember élete illeszkedik a felsőbb rendbe, így egyre közelebb jut a tökéletességhez.

A hivatásos ember mindig sikeresebb, mint az, aki csak a munkáját végzi, mert míg a hivatásos a teremtő áramlás sodrását használja, és csatornája az értelmes Univerzum erőinek, addig a dolgozó ember saját életerejét és tartalékait morzsolja fel. Erre mondja Jézus: önmagamtól semmit nem tehetek. Nem én, hanem az Atya, ki énbennem lakik, Ő cselekszi ezeket a dolgokat.

A hivatás csak ritka esetben körvonalazódik ki egyértelműen, sokan útvesztőkön, zsákutcákon át jutnak el hozzá, míg mások egy egész életen át egészen mást csinálnak mint amit szeretnének, és amire titkon vágynak.

Az ember sokszor azt sem tudja, hogy igazából mire vágyik, csak azt érzi, hogy amit tesz, az nem ad örömet. Éppen ezért maga a hivatás tisztázása is egy külön feladat.

Befele forduló, intravertált ember például sosem lesz boldog és kiteljesedett olyan szerepben, ahol sok emberrel kell bánni,és sokat kell kommunikálni, míg egy kifele áradó embert nagyon megvisel egy elmélyülést igénylő, egyhangú munkakör. Ez a két szélsőség, sok árnyalat van közöttük, és érdemes megtalálni a személyiséggel harmonizáló hivatást.

A közelmúltban találkoztam egy  több ezer éves nepáli technikával, mely a belső hajlamokra alapozva segít megtalálni a legmegfelelőbb hivatást.

Egy papírlapra három oszlopban fel kell írni a következőket: Mi jó? Mi nem jó? Mi hiányzik?

Minél több dolgot fel kell sorolni, nem csak a hivatásra gondolva, hanem bármire, ami felmerül az életben.

Először a gondolkodás, az elme indul be, mely a tudat felszíni rétegeiből hozza elő a tartalmakat. Fontos, hogy nyugodt körülmények között kell hozzáfogni a feladathoz, hogy semmi külső zaj, vagy egyéb tényező ne terelje el az ember figyelmét.

Amikor az elme elfárad az agyalásban, következik a "bebambulás", jó esetben meditációs állapot. Ez az az állapot , amit például akkor élünk át, ha a vonaton ülve, csak úgy nézve ki a fejünből, egyszer csak váratlan régi dolgok jutnak az eszünkbe, amelyekről azt sem tudjuk, hogy honnan is merültek fel. Ezek az elfelejtett, tudat alatti tartalmak gyakran hordoznak információkat arra vonatkozóan, hogy mire is vágyunk, tehát mire is születtünk.

Álomból szintén kaphatunk hasznos üzeneteket erre vonatkozóan. Lényeg az, hogy a tudat fölötti és tudat alatti szférákból kerülnek elő olyan tartalmak, melyeket elfed, elnyom az állandóan zakatoló hétköznapi "éber" tudat.

Ez a nepáli tecnika egy tisztánlátási módszer, amely ihletett, intuitív állapotba hoz, melynek során eszünkbe jut, hogy merre is akarunk menni, illetve milyen útitervvel születtünk le a földre. Ez a racionális gondolkodás eredményeként nem történik meg, mert az elme csak szigorúan racionálisan, bizonyos határokon belül, huzalozva, elég szűk keretek között képes látni és elgondolni a dolgokat. Márpedig ha jól belegondolunk, a valóság, az élet, a legirracionálisabb dolog ami csak létezik.

A tisztánlátási technika a hiányzó láncszem megkeresésére irányul. A puzzle darabjai megvannak a tudatfölöttiben, tudatban,és  tudatalattiban, a kép mégsem áll össze, mert mindezek elkülönülve, szétszórtan vannak jelen. Olyan elemek is előjönnek, melyek derengő formában vannak meg.

A módszer alkalmazása során tanácsot lehet kérni a Gondviselőtől, személyes Mestertől, pártfogótól, az angyaloktól, felsőbb Éntől, -ki miben hisz. Ez a felsőbb szférákból hívja le az információt, mondhatnánk azt is, hogy a jövőből. Ha térben és időben másik irányba távolodunk el a jelen pillanattól, és például visszautazunk középiskolás korunkba matekórára, és megszólaltatjuk az akkori énünket, akkor a tudat alatti, "víz alá merült", múltbeli személyiségünktől tudhatunk meg adatokat. (A tudatfölötti, tudatalatti fogalmait használjuk az egyszerűbb érthetőség kedvéért, de szögezzük le, hogy ezek szétválasztása illuzórikus, és csak bizonyos összefüggések között van értelme.)

A lista írásához többször, többféle időpontban és állapotban vissza kell térni. Reggel pihenten, este fáradtan és elcsigázottan, jókedvűen, lehangoltabban, stb. Mindig hozzá kell írni, kihúzni semmit sem kell. Hibaként fordul elő a technika alkalmazásánál, ha túl rövid ideig írjuk.

Ha a tudat rááll a hivatás keresésére, mindent ezzel a szemmel fog nézni, és újabbnál újabb szempontok merülnek föl. Ismerős az, hogy amikor eltervezed, hogy cipőt fogsz venni, folyton cipőboltok kerülnek a szemed elé és mindenkinek a cipőjét nézegeted?

A lista Mi jó? és Mi hiányzik? oszlopából fog összeállni a kép. Ezeket kell olvasgatni, és merengeni rajta. A Mi nem jó? oszlop írogatása azért hasznos, mert behúzhatja az ellentétes tartalmat: pld. nem jó a zaj, akkor csendes foglalkozás az üdvös.

A Mi jó? és Mi hiányzik? oszlop segítségével kirajzolódik egy vagy több hivatás. Igazából összeáll a kép, ahogyan mondani szoktuk. Gyakran egészen váratlan dolgok sejlenek elő, melyek a racionális tudat szintjén föl sem merülnének.

Ezen a ponton, a vágyakból, melyek lebegnek a levegőben, célt lehet kovácsolni. Mert ugye a "való életben" úgy szokott lenni, hogy vannak az álmaink és van a "valóság". Segít a magyar nyelv kifejező ereje: először el kell képzelnem, hogy aztán képes legyek véghezvinni.

Kevesen tudják, hogy az alapvető teremtő módszer nem a gondolkodás, hanem az imagináció. Sokszor a boldogság akadálya az, hogy egyre csak azt hajtogatjuk, hogy boldogok akarunk lenni, de ahhoz már túl restek  vagyunk, hogy pontosan megfogalmazzuk, hogy mit is értünk boldogság alatt, mit is szeretnénk... Így pedig nehéz dolguk van az angyaloknak!

Ha az elkülönült vágyakból összeállt egy vágykép, ami jelen esetben az ideális hivatás, felmerülnek a tennivalók. Ha több hivatás rajzolódik ki, akkor ki kell választani azt, amelynek megvalósulási lehetősége a legközelebb van pillanatnyilag.

A tennivalók egy része igen gyakran akadálynak tűnik, pedig sokszor egyáltalán nem azok!  Szét kell tudni választani a valós akadályokat a látszat-akadályoktól, amelyek valójában tennivalók inkább.

Univerzumunk törvényei szerint, ha valaki beáll a megfelelő irányba, tudja mit akar, hová tart és el is indul, hihetetlen hátszelet kap. "Segíts magadon, és az Isten is megsegít!" -mondja a magyar közmondás. Hirtelen megjelennek azok az emberek, élethelyzetek, az a tudás, eszköz, bármi, amely segít a sorsot betölteni, az életfeladatot elvégezni. A tisztaszívű előtt, aki hivatásával mindenki javát akarja és nem csak egoista szándékok vezérlik, minden ajtó megnyílik. "Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik." ( Mt 7,7-8.)- tanítja Jézus.

A tennivalók számbavételén kívül az inspiráló, lelkesítő tényezők listáját  is kell készíteni, különben nem lesz húzóerő, és a lelkesedés hamar alábbhagy.

Előre kell tekinteni 2-3 évre, és meg kell nézni, hogyan fest a boldog, elhivatott új élet. Fel kell írni a jellemzőit, de még jobb, ha képeket találunk hozzá, és azt több helyre kitesszük. Ha pld, az a hivatás bontakozott ki, hogy valaki gyermekúszás oktató akar lenni, akkor keresni kell  vonzó fotókat, kék vízzel, sok ragyogó gyermekarccal, és ki kell tenni a szemünk elé, hogy mindig emlékeztessen a vágyott állapotra.

Legtöbbször el kell hárítani bizonyos akadályokat, mely közénk és a cél között áll: pld. meg kell szerezni egy bizonyos tudást, szakértelmet, vagy nyelvet kell tanulni, vagy össze kell gyűjteni valamennyi pénzt. Ezen korlátok leküzdése sokkal könnyebben megy, ha közben állandóan a szemünk előtt van a cél.

Attól a perctől kezdve minden lépés egy kicsit közelebb visz hozzá. Állandóan ott kell legyen a fejünkben és a szívünkben. Teremtenünk kell képzeletünkben, tenni érte a fizikai síkon és nyitottnak lenni a Gondviselő segítségének elfogadására.

A Mi hiányzik? oszlop tartalmai gyakran következmények, a boldogító hivatás eredményei. Ilyen például a siker, az anyagi bőség.


Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum