Jelenlegi hely

Címlap

Élő mátrix

Nem lehet nem észrevenni, hogy az illúzió fátylai sorban felszakadoznak, és egyre több válik láthatóvá a Valóságból azon elmék számára, akiknek nem elég már a látszatvilág, ezért kellően nyitottak és hajlandóságot mutatnak az ébredésre.

Különös dolog ez, mert a Valósághoz több "hagymahéj" lehántásával lehet eljutni, az elfedő fátylak ugyanis sűrűn és több rétegben fedik el előlünk. Pontosabban szó nincs eljutásról, mert már ott vagyunk, Az vagyunk, a Valóság, csak tévesen egy testtel, egy személyiséggel azonosítjuk magunkat.

Már az is egy ébredés, ha valaki ráeszmél, hogy pld. a média, az intézmények és reklámok által sugallt világ hamis. Magyarul, semmi sem az, aminek látszik. Ha valaki tehát átlát a hírek, a tudományos világ, történelem könyvek által megmutatott világképen, az máris elindult a felébredés útján. Ez persze korántsem a végső felébredés, sőt, komoly buktatókat rejt, mert például összeesküvés elméletek boncolgatásával egy egész életet el lehet tölteni. Pedig tovább kell menni, fel kell ismerni, hogy az is csak illúzó, délibáb. 

Egészen addig kell menni, míg az ember rá nem ébred, hogy az egész világ a tudatában megjelenő látszat, így nem érdemes túl sok időt és energiát pazarolni a világ történéseinek megértésére, ahelyett inkább a minden történés mögött meghúzódó tiszta Valóságra érdemes fókuszálni.

Jó hír, hogy a modern fizika kezd tényleg összeérni az ősi szellemi tanításokkal. Egyre többször hallani információ alapú gyógyításról, kvantumtudatról, tudat alapú létezésről.

A jelentősége felmérhetetlenül nagy, hisz teljes paradigmaváltást eredményez, és megadja a választ a régóta makacsul fennálló: szabad akarat vagy végzet kérdésre is.

A legújabb-legrégibb tudás, mely kimondja, hogy a létezés alapja a tudat, alapvető súlyponteltolódást hoz magával: a súly az objektív, külső világról az azt érzékelő, megfigyelő emberi tudatra tevődik át!

Az emberi tudat az, amely a lehetőségek végtelenjéből tapasztalható valóságot csinál! Felvillanyozó és hátborzongató! Nemde?

Igen, létezik a szabad akarat, a sorsunkba "bele tudunk nyúlni"!  Ám létezik a végzet is, hisz azok, akik nem tesznek szert az elméjük feletti uralomra, és nem képesek kitörni annak börtönéből, továbbra is a beszűkült személyiség kondicionált érzékelésén, gondolkodásán keresztül tapasztalják a világot, mely tapasztalás sorsként mutatkozik meg.

Lássuk mi is a tudat alapú létezés, mely lehetővé teszi, hogy kiszolgáltatott elszenvedőkből teremtőkké válhassunk?

A newtoni mechanikus-materiális világkép megdőléséről van itt szó, mely kimondta, hogy az anyagi világ materiális alapú, és az egymástól külön álló anyagi entitások bizonyos törvényszerűségek alapján működnek.

A kvantumfizika viszont kimutatta, hogy az anyagi világ nem anyagi alapokon áll, és a kvantumvilágra teljesen más szabályok érvényesek! Eleve nem találtak szilárd anyagot csak fényt, mely hol hullámként, hol meg részecskeként viselkedik. Már önmagában ez is elég lenne, de azt is kimutatták, hogy egy kísérlet kimenetele változik a megfigyelő hatására. Magyarul: ahová a figyelem irányult, ott jelent meg a részecske. "Megfigyelő effektusnak" hívják a jelenséget.

Kimondhatjuk tehát, hogy mindaz, amit anyagi világként érzékelünk, nagyban függ a tudattól amely érzékeli!

Kvantumszinten leginkább lehetőségekről beszélhetünk, a tudat az, amely a lehetőségeket valósággá alakítja azáltal, hogy rájuk irányítja figyelmét.

Itt felmerülhet a kérdés, hogy miféle tudatról van itt szó? Ez egy egyéni tudat, mely az emberi agyhoz kapcsolható?

Ha ezt feltételeznénk, megint az elkülönülés, a kettősség zsákutcájában találnánk magunkat, holott a kvantumszinten zajló történések abba az irányba mutatnak, hogy nem szeparált tudatok léteznek, hanem sokkal inkább egy mező létezéséről beszélhetünk, amely mindent mindennel összekapcsol.

A kvantumrészecskék képesek egymással átvivő jel, szignál nélkül kommunikálni, ami feltételez egy olyan közös közeget, mely kívül áll a tér és az idő korlátain. 

Ez pedig nem más mint a Tudat, mely mindent magában foglal, de nem az egyéni tudat amely a dualitás szintjén létezik, hanem az egységes kozmikus Tudat, amelyről például legmagasabb szintű hindu tanítás, az advaita védanta is beszél!

" A Szív tiszta tudatosság, téren-időn túli. Mindent magában foglal, azon kívül semmi sem létezik. Ez a végső valóság."(Sri Ramana Maharishi)

A dolog ott válik igazán érdekessé, mikor feltesszük magunknak a kérdést: miként lehet az, hogy létezik egy szuperintelligens, tértől-időtől független kvantummező, melynek része vagyok, sőt, egy vagyok vele, és én mégis egy teljesen elkülönült lénynek érzékelem magam, aki folyton olyan eseményeket él át, amelyeket egyáltalán nem választana.

A magyarázat a következőkben rejlik: minden ember elméjében léteznek beidegződött működésmódok, amelyek a tanulás és kondicionálás révén jöttek létre, és amelyek elfedik a kozmikus Tudattal való azonosságot, és egy elkülönült személyiség érzetét keltik.

A személyiség összesűrűsödött gondolatok, érzelmek, emlékek, hitrendszerek rendszere, mely szűrőként működik, és a Valóság teljes érzékelése helyett, egy részleges, a személyiség által erősen meghatározott valóságot teremt. Ezért mondja Hérakleitosz, hogy: "Az éberek világa közös, álomvilága mindenkinek egyéni."

A Valóság tapasztalásához akkor juthatunk tehát közelebb, ha meghaladjuk személyiségünket, és egyre inkább leleplezzük a kondicionált elme működését. Minél nagyobb teret nyer az életünkben a Kozmikus Énünk, amely a valóságos Tudathoz kapcsolódik, életünk annál teljesebb, átfogóbb és boldogabb.

A kvantumvalóság minden területen, így a gyógyításban is hatalmas áttöréseket hozhat. Gyógyító és páciens ugyanabban a "szövetben" vannak, tehát a gyógyítás a kvantummezőben történik, melyet nem korlátoz sem tér sem idő. Tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy a gyógyító saját magát, saját sérült részét gyógyítja akkor, amikor egy másik embert kezel. Erről szól a hawaii Ho'oponopono módszer. (klikk rá!)

Talán ismeritek Gregg Braden előadásrészletét, amelyben bemutatja, hogy Pekingben egy kórházban miként tűntet el három gyógyító egy rákos daganatot, a kvatumtérbe való beavatkozás által. Rák gyógyítása három perc alatt, a gondolat és a szív hatalma.(klikk rá!)

Gregg Braden egy nyelvről is beszél, amelyen a gyógyítók kommunikálnak az egységes energiamezővel. Nem emlékeztet ez benneteket valamire? Például a táltosok által használt ráolvasókra? Ki gyógyított magasabb szinten? Őseink, vagy a modern orvostudomány?

Íme egy közel másfél órás film, a jövő gyógyításáról az információ alapú orvoslásról, mely szintén a közös energia-mezőt használja. Élő mátrix (klikk rá!) Csak ajánlani tudom!

Tény, hogy minél inkább ki tud lépni valaki személyiségének korlátai közül, annál szabadabban és hatékonyabban használhatja a kvantummező sajátosságait. Gyógyíthat, alakíthatja, teremtheti a sorsát.

Ez egy lehetőség, amely megjelent a világunkban az érzékelés határainak kiterjesztése által, és az már egy másik kérdés, hogy élünk-e vele, vagy pedig maradunk jól megszokott kereteink között. Való igaz, hogy a kvantumfizika nem nyújt olyan szilárd, jól megfogható világképet, mint a newtoni mechanika, de éppen ebben rejlik a varázsa. Ez a világ a bizonytalanság világa, de a lehetőségeké is egyben.

Aki el szeretne mélyülni ebben a témában, annak figyelmébe ajánlom a Kvantumtudat honlapot, melynek tudásanyagát magam is felhasználtam ezen írás elkészítéséhez.


Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum