Jelenlegi hely

Címlap

Conchita Wurst és a szimbólumok

Kedves Olvasó! Ezekkel az írásokkal nem a félelemkeltés a célom, hanem az ébresztés! Kérlek olvasd el az Áldozatból ellenfél című cikket!

 

Az Üzenet a pokolból-folytatás című írásban bőven írtam egyes illuminátus szimbólumokról, és oda is leírtam a következő mondatot: "Symbols rule the world, not words, nor rules."

"Jelképek irányítják a világot, nem szavak, nem is szabályok."

Ezt egyre inkább így gondolom. A szimbólumok képesek arra, hogy sűrítsék az információkat, és a kulturális, és nyelvi változások közepette is, tisztán megőrizzenek bizonyos célokat.

Ha valaki azt mondaná, hogy alaptalan összeesküvési elméleteket gyártok, ami Conchita Wurstot és az illuminátus rendet illeti, kérem nézze meg a "szakállas énekesnő" hátán található hatalmas tetoválást.

Anélkül, hogy igazán alaposan belemennék az elemzésbe, nézzünk néhány részletet. Szembetűnő a rombusz alak, amely a szimbolikában jelenti a női nemiszervet, és az anyag négyességét is (tűz, víz, levegő és föld elem). A négyességen belüli hármasság, a lefele mutató háromszög: az anyagba ereszkedés, a föld szimbóluma. (A csúcsával felfelé mutató háromszög a szellem felé mutató irányt jelöli, míg kettőjük összefonódása a hexagram, a két minőség szintetizálását.)

A tetováláson a lefelé mutató háromszög, egyben egy kimunkált piramis is, csúcsán a sarokkővel. A rombuszt alkotó felső háromszög mögött sugárzás látható, ez emlékeztet a világuralmi reményüket jelképező felkelő napra is, de a jellegzetes illuminátus piramis csúcsán helyet foglaló mindent látó szemre is.

Az, hogy maga a piramis csúcsával lefelé van rávarrva Conchita, hátára számomra azt üzeni, hogy ő pusztán egy eszköz a rendszerben, aki semmiféle magasabb pozícióra nem számíthat.

A piramisba ágyazva, virág formájában látható a pentagramma, az okkultizmus egyik legjelentősebb szimbóluma. Az alkímiában ez a kvintesszencia, az ötödik elem. Ez maga a mágus, aki tevékenységével egyesíti a négy elemet, és uralmat szerez fölöttük. A szabadkőműveseknél az egyéni munkát jelzi, amit ki-ki többé vagy kevésbé tudatosan elvégez, a "nagy mű" érdekében.

A rombusz felső felében egy loboncos hajú női fej található. Ha a csúcsával lefelé mutató háromszög mélyen az anyagba ereszkedés tendenciáját mutatja, akkor ez a női arc ráerősít erre, és jelzi a női yin energia uralmát a férfiúi yang fölött, az matéria uralmát a szellem fölött.  A Prakriti, Isten megnyilvánult energiájának elburjánzását, és Purusha, a tiszta Tudat visszaszorulását. Ha ez az egyensúly erősen felborul, akkor a világból kivész a szellem átvilágító, rendező ereje, és az ember végleg az anyag, májá hipnózisába kerül...

Ha már tetoválásoknál járunk, van Conchitának egy másik érdekes tetoválása is, ami nem más, mint egy sellő a jobb alkarján. Ez a motívum, ráerősít az előbb mondottakra, a yin túltengését illetően.

A sellők a mitológiában megbabonázó szépségű női lények, akik egy másik világhoz tartoznak, mint az emberé, a végtelen vizek, a mély tengerek világához. A végtelen víz az ezotériában a parttalan érzelmeket és ösztönöket jelzi, amelyeket még nem világított át a szellem fénye, hanem hullámzanak a maguk derengő ősiségében.

Tudjuk Odüsszeusz történetéből, hogy milyen veszélyes a szirének éneke azon hajósok számára, akik nem kötözik magukat az árbochoz, és elcsábulnak a bájos tengeri lények énekétől. Az árboc a szellem, annak biztos tudása, hogy nem vagyok azonos a testemmel, a gondolataimmal és érzelmeimmel. Ha ezt nem tudom, elkábít a májá édes éneke, és könnyedén a tenger fenekén találhatom magam...

A sellők, a tenger leányai tehát csábítóak, gyönyörűek, de nagy veszélyt is jelenthetnek. Középkori templom-ábrázolásokon a bűnbeesés és kéjvágy szimbólumai. 

Érdekes viszont, hogy míg az emberi felsőtest a szeretetet és bölcsességet jelképezi, addig a pikkelyes haltest a hidegvérűek félelmét az érzelmektől, és kötődéstől. Egyértelmű a termékenység hiánya is: a halleány szépsége önmagáért való, nem képes anyaként funkcionálni, sem lelkileg, sem pedig testileg. Magyarul: nem képes támogatni az Életet semmilyen formában... 

És akinek még kétsége van afelől, a mi Conchitánk - a gondos illuminátus tervezés jóvoltából -, ezt a dallal csábító, ám hidegvérű, terméketlen, és mélységbe húzó sellő-energiát hozta az Eurovízió (és az emberiség) színpadára, az vegye szemügyre ezt a ruhát, amelyet a versenyen viselt...

A magam részéről engem az olyan apró részletek is lenyűgöznek, hogy a fesztivál idei színhelye éppen Koppenhága, az a város amelynek szimbóluma,  a híres Andersen mese alapján készült Kis Hableány szobor.

Ezt sem tudom éppen véletlennek tartani, úgy gondolom, hogy a legkisebb részletekig, évekre előre ki van dolgozva minden, ami a Terv megvalósulását elősegíti...

Az emberi lény nem nélkülivé és "sterillé" tétele, a gender személet (válassza meg mindenki, hogy milyen nemű akar lenni), elakasztja az élet dinamizmusát ebben a dimenzióban, amely a polaritások feszültségén és harmonizálódási, kiegyenlítődési törekvésén alapul. Az emberi lény nem véletlenül születik férfiként vagy nőként egy adott inkarnációban, hisz éppen azon energiákat kell megtapasztalnia.

A poláris energiák kölcsönhatásából kiragadott  nemtelen, családtalan ember pedig igen könnyen manipulálható, és a tisztára törölt lemezre (üres lapra) tetszés szerint bármi rátölthető. (Elképzelhető, hogy magyar nyelvünk "nemes" kifejezése eredetileg azt is jelentette, hogy az illető tisztán hordozta saját nemének jegyeit, és egyensúlyban tudott létezni a másik nemmel?)

Nem akarom bántani az északi népeket, de hűvös érzelmeik miatt, talán ők az a gyenge láncszem, ahol megtörhető a tradicionális szemlélet, ami a nemeket illeti. Számítani lehetett lojalitásukra, ami a szakállas nő bevezetését illeti, és előre jósolható volt, hogy a szivárványos zászló alatt felhőtlenül ünnepelhető lesz majd a győzelem. Mindezt mindenféle indulat és ítélkezés nélkül, csak a tisztánlátás érdekében írom le.

Mielőtt rátérnénk a főnix motívumára, szemléljük meg alaposabban, a jobb oldali képen Conchita középső ujján lévő gyűrűt.

Talán nem is túlságosan meglepő, hogy  egy ufonauta fej van van az ékszeren. Én magam nem láttam egyetlen képen sem pontosan, de mintha Conchita bal alkarjára egy repülő csészealj képe lenne tetoválva.

Az illuminati, és bizonyos földönkívüliek szoros kapcsolatáról régóta szól a fáma. Sokan azt mondják, hogy a Földet irányító szűk elit tőlük kapja azt a tudást, és azt a hiper-szuper technikai hátteret, amelynek segítségével kontrollálni képes az emberek milliárdjait.

Egyre gyakrabban hallani, hogy most is, mint ahogy minden időkben rendszeresen látogatják a Földet az idegenek, sőt egy részük itt is élt, sőt ma is itt él. Régen, isteneknek nevezték őket. A sumérok civilizációja például azon alapul, hogy az istenek égi járműveiken leszálltak az emberek közé, és átadták tudásukat a kiválasztottaknak.

Conchita énekel is bizonyos szomszédokról, akik azt mondják, hogy mi vagyunk a probléma, és énekel egy idegenről is, aki visszanéz a tükörből, de nem tudni kicsoda. Én a magam részéről ebbe nem mennék bele, mert nincs semmiféle tapasztalatom erről, és azt vallom, hogy az ufók a kollektív emberi tudat teremtményei, hisz elképzelhetetlen, hogy egyedül legyünk az Univerzumban. Ez nem jelenti azt, hogy ne léteznének, de nekem nincs tudásom erről. Minden esetre az illuminati kőkeményen manipulál ezzel a szimbólummal is, mint ahogyan annyi mással!

Conchita dalának címe: Rise like a Phoenix (Föltámadok, mit egy főnix), és a színpadi látványban is kitüntetett szerepet kap ez a motívum. Amikor az énekes a refrénhez ér, a háttérben lángszerűen lobogó szárnyai nőnek, utalván arra, hogy mint egy főnix, feltámad a hamvakból és a magasságba röppen.

A főnix a szimbolikában az átalakulás, metamorfózis, a pusztulás és feltámadás, újjászületés jelképe.

Az egyiptomi teremtésmítosz szerint a főnix az életesszenciát egy távoli, mágikus forrásból, a Tűz szigetéről hozta a világba, ahol a soha nem szűnő fény lakol, és ahol az istenek születnek és megújulnak. Az állandóan jelenlévő isteni erő jelképe ez a madár.

Érthető tehát, hogy az illuminátusok miért ragaszkodnak annyira hozzá, hogy a londoni olimpia megnyitóján is eljátszották a főnix újjászületését (lásd a bal oldali képet), és itt is a főnixet tüntették ki leginkább. (A londoni olimpia nyitó-, és záróünnepsége egyébként nem volt más, mint egy okkult mágikus rituálé!)

Állítólag a kitárt szárnyú sas, amely az egy dolláros bankjegyen és az USA nagypecsétjén is jelen van, eredetileg a tűzmadarat kívánta ábrázolni.

A főnix gyakorlatilag legyőzhetetlen, hisz mindig képes újjászületni a hamvakból, mindig meg tud újulni, frissülni.

Jézus Krisztushoz is szokták kapcsolni, akit megöltek, de feltámadt.

Kedves Olvasóim! Túl sok a szimbólum, túl sok a "véletlen" egybeesés ahhoz, hogy hitelt adjak a dal ezen olvasatának, pedig teljesen logikus értelmezés ez is.

Én inkább azt gondolom, hogy az illuminátus rend, szimbólumok sokaságát felhasználva, három percbe sűrítve bemutatta, hogy milyen irányba kívánja kormányozni a Föld bolygót, és igyekezett céljaiban megerősíteni önmagát. Mindez persze nem ad okot a félelemre, sőt inspirálóan hat azokra akik a "kijáratot" keresik ebből a dimenzióból... 

Számomra például az is érdekes, hogy saját honlapja szerint, a Conchita személyiség 2011-ben Kolumbia hegyei között született... Még el is tudnám képzelni, hogy Thomas elvonult Amerikába, és jött egy ihlete, hogy létrehoz egy ilyen szerepet, amelyre felkapják a fejüket az emberek, ha nem jutna rögtön az eszembe a szabadkőműves érdekeltségű Columbia Pictures nemzetközi filmhálózat, vagy a washingtoni District of Columbia kormányzási kerület. Valahogy túl sok itt a Columbia...

Főként a dalhoz tartozó hivatalos klipben  nem a bizonytalan, meghurcolt, identitási zavaroktól szenvedő, de végre újjászülető Thomas Neuwirthet látom, hanem, a "Nagy Paráznát", aki maga az ördögi csábítás.

A klip egy sátánista rituáléval felér, a maga vörös-fekete színeivel, a sejtelmes bíbor függönyökkel, a vérfürdőt idéző rózsaszirmos merüléssel, a duzzadtra rúzsozott ajkakkal. (Érdemes megnézni azt a pillantást, amivel kinéz a selyemfüggöny mögül 0:39-nél!) Ez a jelenség a maga meghatározhatatlanságával, a paradicsomi tiltott gyümölcs vágyott ízét akarja megkívántatni az emberekkel. Sem férfi, sem nő nem viszonyulhat hozzá tiszta, egészséges érzékiséggel, és ez a lényeg! 

Az asztrológiában a Skorpió minőséghez tartozik az ördögi csábítás témaköre, és a két szín a vörös és a fekete úgyszintén. Érdekes, hogy Conchita erőteljes Skorpió befolyásoltsággal rendelkezik. (Skorpió Napja szorosan együtt áll a jegyben otthon lévő Plutóval.)

Zárszóként annyit, hogy a hermetikus tradíció szerint az alkímiai megvalósítás három szakaszból áll. Ennek során lesz valaki önmaga megtisztítása és felemelése által "sáremberből" "aranyember". Az első fázis a nigredo, az elsötétülés, amikor minden bűn és hiba a felszínre jön. Második fázis az albedo, a kifehéredés, amelynek során az ember megtisztul minden mocskától. Harmadik fázis a rubedo, a kivörösödés, amikor is az ember megtisztulva visszatér az életbe és teszi a dolgát.  

Kedves Olvasóim! Ugye nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy rájöjjünk, milyen az, amikor az albedo kimarad?

Conchita Wurstnak egyelőre még csak a ruhája arany, de még bármi előfordulhat...

 

Kedves Olvasóm! Annak érdekében, hogy megértsd, hogy mi a szándékom ezekkel az írásokkal, kérlek olvasd el az Áldozatból ellenfél című írást!

 

Első rész: Szakállas nő a tükörben

Második rész: Conchita üzenete

Vonatkozó írás: Üzenet a pokolból

 

 


Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum