Jelenlegi hely

Címlap

Üzenet a pokolból- folytatás

 

Megmondom Nektek őszintén, hogy ha a Wake me up videóklipje -és Avicii összes klipje!- nem lenne telis-tele okkult szimbólumokkal, engedném magam meggyőzni, hogy simán egy tinédzserkori útkereső dal, mely a "merre menjek?" bizonytalanságát, és felnőtté válás felelősségének elodázását önti hangokba...

A kérdés valóban az, hogy: "Merre menjek?", ám a tét sokkal nagyobb, mint sejtenénk, és nem biztos, hogy ez a dal, -és egyáltalán az egész fősodrású média- jó irányba küld bennünket!

Tegnap olvastam egy idézetet, mely nagyon megfogott. "Symbols rule the world, not words, nor rules."

"Jelképek irányítják a világot, nem szavak, nem is szabályok."

Hogy is van ez?

Világunkban az erők viszonya dönti el a dolgok kimenetelét. Energiákról szoktunk ugye beszélni, -az erősebb energiájú dolog háttérbe szorítja a gyengébbet.  Az energia mozgás, változás, az ógörögben például bűvös cselekedetet, isteni tettet jelent. Igazából tehát mozgás, cselekvés, pulzálás, dinamizmus, mozog és mozgat.   Energiával meg tudunk változtatni egy állapotot, és energia maga a változás. Ha megakarsz változtatni valamit irányíts oda energiát, hozd mozgásba. Az tudja a legnagyobb változást előidézni, aki a legtöbb energiát tudja előidézni, és koncentráltan, tehát bizonyos pontra irányítva kifejteni.

A szimbólum olyan koncentrátum, mely egyetlen képben (jel-képben), extrém sok energiát sűrít magában. A szimbólum rengeteg mozgás, cselekvés lenyomatát, és a hozzá tapadó érzelmeket egyesíti, és egyben cselekvést kiváltó ingerként is szerepelhet. Mutatok például neked egy piros-fehér-zöld zászlót, és nagy valószínűséggel be fogja hívni mindazt a gondolati-érzelmi szövevényt amit a haza jelent számodra. Minden nagy birodalom, minden egyes világuralmi törekvés szimbólumok égisze alatt működött, mert a szimbólum képes a gondolatoknak, érzelmeknek és cselekvésnek a sűrített megjelenítésére.(Gondoljunk csak a római, vagy a náci birodalomra!)

 A jelkép összekapcsolja mindazokat, akik az adott célért együttműködnek, és folyamatosan erőt ad. A jelkép folytonosságot teremt az idő vonalán mindazok között, akik az adott eszméért dolgoznak, függetlenül attól, hogy egy időben élnek-e. A szimbólum ereje képes növekedni, halmozódni ha folyamatosan táplálják figyelemmel. Ezért jogos az a megfogalmazás, hogy a világot a szimbólumok irányítják, nem a szavak vagy a törvények. A szavak értelme változik, a törvények különösen, de a szimbólumok jelentése átível az időn, alig veszítve értelméből, mert a szimbólum energiákat egyesít!

Duális világunkban két alapvető energia-irány van, és ősi magyar nyelvünk őrzi is ezt. A Forrás, a Valóság, és a Szabadság felé vezető: iSTeNi, és a Forrástól távolító, SáTáNi.(Nyelvünkben a vázat a mássalhangzók képezik, és jól látható, hogy az S-T-N váz ugyanaz, tehát ugyanazon, de ellenkező előjelű minőségről beszélünk.) 

Az anyagból kiszabadító az isteni, az anyagba bebörtönző a sátáni.

Ahhoz, hogy a Wake me up klipjében, és megannyi más felvételben szereplő illuminátus szimbólumok értelmét megértsük, elengedhetetlen volt eme kis bevezető.

Mára már nyílt titok, hogy létezik a Földön egy ember(?) réteg, -akiket illuminátusoknak, szabadkőműveseknek szokás nevezni- amely egy bizonyos "új világrendet" akar létrehozni, és minden erejével ezen dolgozik. Elképzelésük erről az új "rendről" leginkább a piramis jelképével fedhető le: a csúcson egy szűk elit, míg a lefelé egyre szélesedő piramistestet a "leigázott" tömegek alkotnák, melyek munkájukkal gazdaggá és hatalmassá teszik a csúcson lévőket.

Azt mondom Nektek, hogy ez tény. De nem megijedni kell tőle, hanem a szembesülés után azt mondani: Ezt akarjátok? Bocsi, de én nem! És másképp élni az életet, másképp működni, más világot építeni, mint a piramis....Először viszont, mint a sakkban meg kell ismerni a játékstílusukat, át kell látni a lépéseiket, mert a vakság eleve vesztésre ítél!

Meglátásom szerint a világot uralni vágyó réteg, két legyet üt egy csapásra azáltal, hogy megszámlálhatatlan mennyiségben készít olyan filmeket, videóklipeket, reklámokat stb. melyben egyrészt szerepelnek azok a szimbólumok, melyek egyben tartják az erőiket, másrészt "speciális" üzeneteket helyeznek el azon rendkívül széles réteg számára, amely fölött az uralmat meg akarják tartani, illetve végképp meg akarják szerezni. Az egyik "légy" a cél folyamatos szem előtt tartása, és az együvé tartozás megerősítése, a másik "légy" a tömegek manipulálása, hipnotizálása és bealtatása.

Na de csapjunk a lovak közé, és nézzük meg, hogy mi mindent rejteget számunkra az Ébressz fel klipje. A tömegeknek szóló üzenet jórészt a szövegben van, kiegészítve egy nagyon szép, megejtő, szájbarágósan szuggesztív videóklippel, mely alátámasztja a szöveg mondanivalóját. Az okkult szimbólumok a képek között vannak elrejtve. Van egyébként ebben valami perverz nyitottság is részükről: "olyan mélyen hipnózisban vagytok barikáim, hogy az orrotok elé tesszük, hogy mit akarunk veletek, és követtek mégis, mint a kisangyal..."

Nézzük meg, a ténylegesen szépséges klipet: Wake me up

A klip egy ültetvény látképével kezdődik, zöld sorok, akárha a Mátrix film kezdetét néznénk... A sorokba zárt, rendszerbe szedett élet.

A következő kép egy kietlen utcarészlet házzal, drótkerítéssel, össze-vissza járművekkel, száraz kórókupaccal és kaktusszal. Szárazság, kiégettség, a víz, az élet hiánya. Mögötte hegyek, akárcsak az ültetvénynél: a kiemelkedés esélye.

 A házban vagyunk. Egy hófehér ágyban, fehér, csipkés hálóingben egy fiatal nő és egy kislány alszik. A fehér szín és a csipke egyaránt az ártatlanságot, tisztaságot, a kezdetet hivatott megjeleníteni.

A nő kinyitja a szemét, és arcán szomorú kilátástalanságot látunk. Ránéz a kislányra. "Merre menjek, fogalmam sincs, pedig őérte is felelős vagyok."

A lányka karján egy jelet látunk, két talpával egymásnak fordított, függőlegesen elhelyezett háromszög. Ez a jel, melyet később a nő karján is megpillantunk, a jel melyen érdemes elindulniuk. Érdemes?

De lássuk, hogy mit jelent a két háromszög? Az okkultizmusban a csúcsával felfele néző háromszög az anyagból kivezető szellem, a csúcsával pedig lefele mutató triangulum az anyagba ereszkedés, a föld szimbóluma. Kettőjük összefonódása, mely hexagramot, hat ágú csillagot adja ki, a kozmikus egyensúly jelképe, amikor a fentit és a lentit egyesítjük.

A klipben szereplő, egymás fölé elhelyezett háromszögek, a kezdeti stádiumra nézve, biztató jelnek is tekinthetők, megjelenik az addigi rendszerből, a négyszögből való kilépés lehetősége. 

A következő jelenetben a fiatal nő és a kislány kézen fogva kilépnek az utcára. Érdekes megfigyelni az öltözetüket. A lányon fehér csipkés blúz őrzi az ártatlanság képét, de a nő csinos, váll-lappal ellátott  katonai zubbonyt és fekete sapkát visel, ami mögöttesen azt sugallja, hogy a harc megengedett, ha a célok megkívánják, és a szabálytalanság kívánatos (sapka). (Persze, értem én azt, hogy ez a klip divatdiktáló szándékot is rejt, méghozzá a Denim & Supply Ralph Lauren cége számára, de akkor sem véletlen a ruhák milyensége!)

A különös páros, mintha egy középkori utcára lépett volna, ahol az idő megállt. Tovább fokozódik a hely begyepesedettségének érzése, és a nő-leány kettős különlegessége. A város (falu?) lakói, érzik rajtuk, hogy mások és idegenkedve, fürkészve, sőt ellenségesen bámulják különceinket. A szemüveges, kopasz férfi arcán undort láthatunk, vörös hajú lány pedig egyenesen megbabonázva bámul rájuk. (Egy kis közbevetés: érdemes megfigyelni a megjelölt fiatal nő táskáját (0:49-nél), -a szegecsekkel kivert bőrön szimbólumok egész tárházát találjuk: pentagramma (a mágikus tevékenységek szimbóluma), a már ismert két háromszög, valamint rombusz is szerepel rajta!)

Van egy különlegesen érdekes teremtés (1:05), egy lány, aki a "mi lányunk" ellenpárját képezi, és akinek kulcsfontosságot szántak ebben a klipben. Vékony testalkatú, állig gombolt konzervatív kislányos ruhájában, kétágba befont hajával, bamba arckifejezésével ez a lány azt hivatott megjeleníteni, hogy vannak, akik annyira betagozódnak a társadalomba, és elszakadnak a szabadságtól, hogy szinte esélyük sincs kitörni... Mondhatnánk azt is, hogy ez a lány az "elrettentő" példa, és ezt hangsúlyozandó, a klip végén újra visszatér, hogy kosarával, értetlen arckifejezésével ácsorogjon egy kicsit, aztán üresen kongó léptekkel visszalépegessen reménytelen életébe... Ezzel a képpel a készítők azt üzenik, hogy vigyázz, ha nem vagy elég bátor és nem lépsz ki, múzeumi darab leszel... Kilépni, de hova? Vajon mi a javaslat? Mi az ő javaslatuk?

Érdekes részlet, hogy a copfos lány háta mögött az ablaküvegben a mindent látó szemet láthatjuk, mely jelentős szabadkőműves szimbólum, és a világrendjüket megjelenítő piramis tetején szokott lenni, mint mindent látó és átlátó jelkép. (Így látható az egy dolláros bankjegyen is.)

Ez a rész, mely az utcán zajlik azt üzeni, hogy a konvenciók börtönében élő társadalom nem érti, sőt ellenségesen kezeli azokat, akik nem illenek közéjük és "jelt" kapnak a kilépésre a lélekpusztító rutinból. Ez igaz, de a kilépés ennek ellenére kívánatos. De hová? Mit sugall a klip? Milyen irányt ad a kilépésre?

A kislány is észreveszi az őket övező ellenszenvet, mely szinte össznyomja, és ezt mondja: "Alice, they don't like us..." (Alíz, ők nem szeretnek minket)... I know. (Tudom.) -válaszolja Alice.  Why? (Miért? ) Alice nem válaszol, csak átöleli a kislányt, és egészen szembetűnővé válik türkiz köves gyűrűje...Már korábban láthattuk, hogy mindketten türkiz nyakláncot viselnek, de mielőtt rátérnénk ennek elemzésére,... hoppá! Hogy hívják a nagylányt?! Alice? Nem ugrik be ez a név valahonnan? Például Alíz csodaországban? Nem Alíz az a 19 éves lány, akit a társadalmi szokásokhoz híven férjhez akarnak adni egy csúnya férfihoz, akit egy porcikája sem kíván, mikor megjelenik a megmentő fehér nyúl, és elvezeti őt az üreghez, melybe Alíz belepottyan, és Csodaországban találja magát? És ki az útmutatója a Mátrixban Neo-nak? Nem véletlenül a fehér nyulat kell követnie neki is az utasítás szerint? Csak én látom úgy, hogy itt minden mindennel összefügg? (Különben a Mátrix című film üzenetében is van egy jókora csavar, de erről majd máskor...)

A türkiz ékszerekre visszatérve: ennek a kőnek védelmező hatást tulajdonítanak, egyesíti magában a kék szellemiségét és a zöld természetközeli nyugalmát. Az egyiptomiak, és az amerikai őslakos indiánok is előszeretettel készítették belőle ékszereiket, Tibetben a mai napig nagy tisztelet övezi.

A türkiz ékszerek tehát megvédeni hivatottak viselőiket, a "kiválasztottaknak" járó védelmet jeleníti meg a klipben. A klip tehát azt sugallja, hogy vannak kiválasztottak, akik nem illenek a társadalomba. Kiválasztottnak lenni nehéz, de vele jár a védelem, és előbb-utóbb a kiút is megjelenik. Merre visz ez a "kiút"? Zsákutcába, vagy az igazi szabadságba? A választ a történet következő része adja meg!

A soron lévő jelenetben Alice újra felkel, -hálóingjén jól látható a háromszög alakú csikpebetét, fölötte rombusz sor-,szóval felkel. és ezennel nem tétlenkedik, lóra pattan. A ló ugye a szabadság szimbóluma, lóval vágtatva elhagyhatjuk a szűk kereteket. Csak egy kis finom küszöb alatti üzenet, amit egy pillanatra láthatunk, a kengyelre vésett Denim & Supply felirat, ami farmer és kiegészítőket jelent, de én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy a supply igeként ellátást, szolgáltatás is jelent, vagyis megoldást, támogatást kínál. Ezt az elméletet alátámasztandó, a SUPPLY felirat később is megjelenik a városban egy falra írva (2:12), sőt, a "szabadságba" szállító autó rendszámtábláján is! (2:38)

Alice tehát felpattan a lóra és kivágtat az ültetvények sora között, a hegyek irányába, a szabadságba.  Átvágtat egy folyón, egy híd alatt. A folyó a szimbolikában elválasztó minőséget jelent. (Lsd. Léthe vize, mely felejtést hoz). Ha szenvedélyesen akarnám keresni a szimbólumokat, akkor azt mondanám, hogy milyen érdekes, a híd pillérje is, egy levágott tetejű piramis...

Beér a városba, mely számomra épp oly kietlen, mint a vidéki helyszín. Végiglovagol az utcákon. 1:54-nél, a következő felfestést látjuk az úttesten: ONLY, és egy kötelező haladási irányt mutató nyilat. Ez küszöb alatti ingerléssel mutatja az egyetlen  lehetséges haladási irányt. 

A zubbony vállapján található arany betűket nem tudom megfejteni. Az egyik vállapon az uralkodói dominanciát szimbolizáló sas fölött a K és a C betűket vélem látni, a másikon mintha egy O betű, és a dollár jele lenne... (A sas az isteni erő szimbóluma, a római légiók címerállata volt, Németország címerében is benne van. Nálunk magyaroknál a turul. Jelentése: fölényes erő, szellemiség, bátorság, mely hazarepít.)

A lány antik oszlopok mellett halad el, aztán leszáll, és megköti a lovat. Ekkor jelenik meg a falon a titokzatos 1327-es szám. (Megfejteni nem tudom, cukorkát kap, aki megteszi).

Alice elindul gyalog, és miközben még egyszer tisztán megmutatják a falon a 1327-et, szembetalálkozik egy latinos szépségű hosszú hajú lánnyal. Utánafordul, és ebben a pillanatban a falon, mögötte, egy rácsos ablakra firkálva megjelenik egy jel, amelyben látok S betűt, 7-est, de a Szaturnusz bolygó jelét is bele tudom képzelni... Mellette az oszlopon egy rombusz, melyből egy E betű indul ki. A képernyőn e pillanatban  három jel is látható: a rombusz, az S-es firka, és a lány vállapján a KC (KL?) betűk a sassal együtt.  A S és a 7-es köthetők a Szaturnusz bolygóhoz.

A 7-es a Szaturnusz planéta száma, és a "Küszöb Őrének" is nevezik. Az illuminátusok a okkult rituálék során őhozzá, és az ő megnyilvánulásaihoz, pld. a kecskeszarvú Baal-hoz, Baphomethez folyamodnak segítségért. Szaturnuszhoz sorolandó az anyag (pld a pénz), az idő, a számok, az építészet, a geometria is. Talán ezért nevezi magát ez a szervezet "szabadkőművesnek", hisz Szaturnusz támogatásával egy nekik tetsző, piramisos hierarchiájú világot akarnak felépíteni...)

A latinos lány válla van kiemelve, és a jel is a vállán van, éppen úgy, mint a Mátrixban.

Alice felismeri a jelet, és elindul a lány után, aki sokatmondóan szintén rápillant. Az egymásra ismerés ideje: ugyanoda tartozunk! Innentől fogva már "sínen" van a dolog: a latinos lány elvezeti egy platós autóhoz, ahol már várják a jóbarátok, egy rendkívül megnyerő arcú színes bőrű fiatalemberrel az élen. Haverok, buli, fanta!  Hová mennek? Avicii koncertre, ahol sok-sok vidám "szabad" ember tombol, örömben, egyetértésben, és végre boldogan, a sajátjai között bulizik Alice is.

Értem én ezt, jó a "bulizás", megvan a helye az életben, de kiútként megadni, egy kilátástalan, útkereső embernek sátáni megoldás... Nem megbeszélni valakivel. Nem megküzdeni a problémákkal, és megkeresni a megoldást. Nem családdal lenni, nem, természetjárni, nem sportolni, nem olvasni, hanem bedobni a gyeplőt a lovak közé, és önfeledten(!) bulizni! Természetesen mindenki a jelet viseli a testén, a két háromszöget. Itt már a "beérkezés" állapotát láthatjuk, és a háromszögek nem fonódnak össze, hogy egységet alkossanak, hanem szellem és anyag külön állnak, leginkább rombusz formát alkotva, mely egy négyszög, és mint ilyen anyagba zártságot, és az abban való forgolódást jelenti. (Itt a képen jobbra, Avicii logója látható.)

Csak egy kis csemege, hogy a tomboló tömegben megpillanthatjuk egy karkötőn a "békejelet" (2:47) is, mely a germán mitológiában az életrúna, fejjel lefele fordítva pedig a halálrúna. (Akárcsak a csúcsával lefele állított pentagramma a fekete mágia jele.)

És íme a koncert fénydíszlete... A piramis, csúcsán a mindent látó szemmel... Van több kérdésünk?

Reggel a lány visszalovagol a tanyára, és boldogan huppan az ágyba az ébredező kislány mellé, a "megtalált út" boldogságával telve. Biztatja a kislányt, hogy keljen fel, és mikor az megkérdezi, hogy hová mennek ezt válaszolja: ahová tartozunk!

Összefoglalásul elmondhatom, hogy számomra a Wake me up című klip a következő üzenetet hordozza: ha úgy érzed, szorít a rendszer és gúzsba köt, az természetes. A rendszer ósdi. Ha másnak érzed magad, és kitörni vágysz belőle, mert monoton, lélekölő és embertelen, az is természetes! De ne törd a fejed megoldáson, szórakozz, élvezd az életet, aztán majd lesz valahogy... Nyugi, felébresztelek, majd ha vége ennek az egész cirkusznak!

Az jut eszembe, hogy mennyire ügyesen játszik az Illuminati... Ez a lépés a tigrislovaglás. Ha nem tudsz megakadályozni valamit, állj az élére! Érzékelsz egy megállíthatatlan erőt, melyet nem tudsz elnyomni? Hát állj az élére, és vidd a tömeget másfele! Zsákutcába! Fogd ki a szelet a változtatók vitorláiból!

Számomra az út, melyet a klip főleg a fiatalok, de mindannyiunk számára javasol, nem javaslat, mert nem jó! Nem visz a Forrás, Önmagunk felé, hanem még jobban eltávolít tőle, ezért sátáni. Megoldás helyett szórakozni: sátáni. A gyerekek és fiatalok bulizzanak, mi felnőttek, szintén  keressük magunk számára az élvezeteket, a bódulatot, és csak a test örömére figyeljünk! Fogyassz, élvezz, fogyassz! Ez az útmutatás...

És még egyszer: Van célod az életeddel? Mert ha neked nincs, a rendszernek van!

Vonatkozó írások: Üzenet a pokolból

                              Kiút a pokolból

                              A Humán Operációs Rendszer (HOR) és a Mustármag

                             A Humán Operációs Rendszer Alappillérei


Hozzászólások

Goldeneye képe

Azt írtad, hogy a katonai zubbony és fekete sapka azt sugallja, hogy a harc megengedett, ha a célok megkívánják.

2:12-nél azonban látható a Fashion District (Divat Körzet vagy terület) tábla a falon és két alkalommal is feltűnik a 1327-es szám. A számítástechnikában a 1327-es kód ún. SQL (strukturált lekérdezőjel) hibára utal, konkrétan a FETC variációk helytelen számára. Ez undeclared variable néven ismert, vagyis meg nem engedett változót vagy válltoztatást jelent.

Számomra ez azt sugallja, hogy a katonai viselet, ezáltal közvetve az erőszak nem megengedhető a változás érdekében. És valóban nem ez a megoldás.

Annamária képe

nagyon logikus, soha nem jöttem volna rá ennek a számnak az üzenetére. A katonai akciót az illuminati részéről gondoltam volna megengedettnek, ámbár éreztem én, hogy ez a magyarázat eléggé erőltetett. Egyértelmű, hogy a tiltó kód vonatkozik(hat) a katonai viseletre, arra, hogy nem az erőszak, a háború a megoldás kulcsa, csak az jár az eszemben, hogy mi mindenre vonatkozhatna még?

Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum