Jelenlegi hely

Címlap

Hogyan faragjunk bálványokat? -2. rész

Mi a bálványgyártás pontos receptúrája? Hát nézzük meg!

Először is, nagyon fontos különbséget tennünk a példakép és a bálvány között!

A példakép olyan ember, aki valamely tulajdonságot rendkívüli módon jelenít meg, és ezáltal az adott kvalitás mentén  követendő mintává válik, több-kevesebb ember számára.

Ha valaki például koncentráltan hordozza magában a kitartást, az példaképpé válhat ezen a téren, és legalábbis a körülötte élők, az őt ismerők erőt meríthetnek kitartásából. Amennyiben az illető, kvalitásainak igen erőteljes kisugárzása miatt, a Gondviselés akaratából  ismertté válik sokkal szélesebb körökben, akkor valóságos erőművé lesz a lénye. Ilyen volt például Boldog Teréz anya, vagy Gandhi.

A bálvány eredeti értelmében egy kultikus tárgy, amely egy bizonyos istenséget jelenít meg, éppen ezért maximális tiszteletet és rajongást követel. A bálványozás, mint művelet áttevődött emberi szeményekre is: a bálványozott személyt olyan emberfeletti tulajdonságokkal ruházzák fel, melyek elérhetetlen távolba emelik magát a bálványt, és ehhez képest az őt istenítő rajongók mindig csak "alulról" imádhatják, a tényleges - a szó igazi értelmében vett - találkozás, egymásra hatás legkisebb lehetősége nélkül. A bálvány valójában elérhetetlen. A rajongó csak messzi fényét láthatja, és az "elégtétel" számára az, hogy bálványa személyén keresztül, közvetett módon megélhet olyan dolgokat, amelyre ő maga lusta, gyáva vagy képtelen. A rajongó tulajdonképpen kihelyezi bizonyos részét bálványába, és rajta keresztül éli meg azt a tartalmat.

Meglátásom szerint, legalább két nagyon lényeges különbség van példakép és bálvány között. Az egyik: a példaképkövető ember, példaképét erőforrásként tekinti, melyből erőt és inspirációt merít ahhoz, hogy nagyra tartott tulajdonságait önmagában egyre jobban kifejlessze és tökélyre vigye. Például, ha valakinek Teréz anya a példaképe, az illető arra fog törekedni, hogy együttérzésben, irgalomban és a kiszolgáltatottak támogatásában egyre fejlettebb és erősebb legyen.

A példaképként tisztelt ember nem függ követője figyelmétől. Nincs szüksége senki figyelmére. A kapcsolat szabad. Követőiben nem ébreszt függési vágyat, mindenki önmaga maradhat, egyediségében növekedhet, és bármely ponton letérhet arról az útról, melyen példaképe jár, megkeresni saját ösvényét. Ha személyes kapcsolat van közöttük, a példakép ebben is támogatja.

A bálványozó áthidalhatatlan távolságot érez önmaga és bálványa között, nem lát esélyt arra, hogy hasonlóvá váljon hozzá, de nincs is rá valódi igénye. Maximális figyelemben részesíti bálványát, de a követését maximum külsőségekben valósítja meg, ami mögött nincs valódi erőfeszítés, és a saját személyén elvégzett munka. Lényeges, hogy annyira azonosulni tud az általa rajongott ikonnal, hogy valósággal a rabjává válik, és nem képes semmilyen kritikát elviselni, mely a bálványt illeti. Függésbe kerül tőle.

Feltevődik a kérdés, hogy van-e valódi követendő tartalom és minőség egy bálvány mögött, és egyben elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor beszélnünk kell a manipulált bálványgyártásról.

Sztár, celeb! Ismerős fogalmak?

Először is le kell itt szögeznünk, hogy pillanatnyilag a Földön domináló társadalmi erőtér, a harcon és a fogyasztáson alapul. Abba most ne menjünk bele, hogy miként alakult ez így, de tény, hogy a Földünket mostanság társadalmilag irányító erőknek az a céljuk, hogy az emberek figyelme maximálisan az anyagi világra irányuljon. Ezt úgy lehet elérni, ha arra serkentik őket, hogy egymással harcoljanak, versenyezzenek és közben hajszolják az élvezeteket.

Itt jön be a képbe a bálványgyártás. A televízió megjelenésével kézenfekvővé vált, hogy a média közvetítésével olyan követendő "példaképeket" kell állítani a nagy tömegek elé, akik rengeteget harcolnak, és/vagy tobzódnak az élvezetekben. Így jelentek meg a képernyőn a "magányos hősök", vagy éppen  a hódító szexbombák...

Az asztrológia nagy segítségünkre lehet abban, hogy mélyen megértsük a bálványfaragás mechanizmusát.

A zodiákus az előretörő, berobbanó Kos jegyével kezdődik, ez az a minőség, amely legfontosabb összetevője a "hősnek". Harc, erő, verseny, akitvítás, tettvágy. Vedd ezeket a minőségeket, fordítsd ki eredeti értelmükből, és megkapod a hollywoodi hőst, aki ugyan egy "jó ügyért" harcol, de akkor is az erőszakot testesíti meg. Keverj egy olyan koktélt, amelyben a harc és erőszak erős párlata keveredik némi gyengédséggel, lojalitással és máris eléred, hogy a tömegek a fotelből szurkoljanak Rambonak, és ne a saját életükben való aktivitás legyen a döntő.

A fogyasztói társadalom másik fontos princípiuma a soron következő Bika minőség, mely a kosi berobbanás után a fixálódást, Földön való megtelepedést, és az élet feltételeinek megteremtését képviseli: hajlék, táplálék, szexualitás. A recept a következő: vedd az élethez szükséges anyagi javakat (étel, ital, ház), és az élet fennmaradáshoz szükséges szexualitást, lódítsd ki eredeti értelmükből, és máris megkapod a dúsgazdag, minden földi jóban dúskáló világfit, vagy ami még ütősebb, az ellenállhatatlan szexbálványt, aki a nők irigyelt példaképe és a férfiak álma lesz.

Fogyasztói társadalmunk alapvetően ezt a két minőséget használja a bálványgyártásra, mert ezek a minőségek kötődnek legszorosabban az ember ösztönös szintjéhez.

Saját meglátás, hogy a teremtés az erőteljes Kos, és a szilárdító, buja Bika kiegyenlítését, lecsillapítását az előjelében semleges, intellektuális Ikrek jegyében végzi el, amely rögtön ezek után következik. Az Ikrek után megint nemileg polarizált minőségek következnek (Rák és Oroszlán), hogy aztán megnyugvást találjanak a Szűzben. (A zodiákus ilyen jellegű kielemzése egy másik írás témáját képezi.)

Ha egy minőséget felpörgetünk, és nem hagyunk neki lecsillapodást, akkor az elpusztítja hordozóját. Bármely minőség, mely például emberi tulajdonságokban ölt testet, a többi minőséggel összhangban, harmóniában tud egészségesen működni. A Kos harcias, előretörő minősége, a vele átellenben álló Mérleg együttműködő, mérlegelő sajátosságával együtt teljes. A Bika megállapodása az anyagban, a vele szemben álló Skorpió áldozatkészségével, transzformálódási képességével együtt érvényes.  

A bálványgyártás figyelmen kívül hagyja, sőt lemetszi a kiegyenlítő másik pólust, ezen kívül megrekeszti a minőséget, iszonyatosan felpörgeti, majd sokak figyelmének fókuszába helyezve fenntartatja azt!

Csodálkozunk azon, hogy a legtöbb sztár csillogó élete ellenére miért oly boldogtalan? Miért nem tudnak méltósággal megöregedni? Hát ezért.

Ott volt például Marilyn Monroe, minden idők talán legnagyobb szexbálványa, aki tragikusan korán távozott ebből a világból. Mi történt?  

Céltudatos munkával a média közreműködésével női erotikus bálványt csináltak belőle, beleszorították a Bika minőségbe, és egy idő után nem bírta el ennek súlyát. Nem bírta el az állandóan ráirányuló figyelmet, nem bírta el azt, hogy változatlan színvonalon és intenzitással kell sugároznia a szexbálvány képét, és úgy kell élnie, hogy élete minden pillanatában "megőrüljenek érte".

Vagy nézzünk egy nagyon szomorú aktuális példát a Mars minőségben való megrekedésre. Erőss Zsoltról van szó, a hegymászó legendáról. Persze, mint az élet minden területén itt is nagyon árnyalt a kép, hisz Zsolt kiváló akaratereje és küzdőképessége révén igazi példakép is, de nem lennék őszinte, ha nem mondanám el, hogy ez a rendkívüli ember is bálvánnyá vált valamilyen mértékben, és szerintem ez is közrejátszott korai halálában.

Kétségtelen, hogy Zsoltot erős belső ambíció fűtötte, és nagy szerelem fűzte a hegyekhez (igen erős Mars energiákkal rendelkezett!), ám amikor költségesebb útjaihoz szponzorokra volt szüksége, besétált a sztárgyár kapuján, és a mászás már többé nem a Hegy, és az ő saját magánügye volt... Bizonyos külső elvárásoknak kellett megfelelnie, illetve személyén keresztül a támogatói termékeket, üzeneteket kívántak eljuttatni az őt elismerő, csodáló, ezért választásaiban őt követő tömegekhez. Ez a bálványgyártás lényege! 

Sajátos dinamikájú játék alakult ki: a támogatók segítségével feljutott imádott hegyeinek mind magasabb csúcsaira, ez egyre nagyobb elismerést váltott ki, és egyre szélesebb körben tette ismertté, ezáltal a szponzorok ajánlata, "üzenete" egyre több emberhez jutott el. (Láttam egy vele készült interjút, az ingje úgy nézett ki, mint egy hirdetőtábla, legalább öt féle címkét viselt magán.) Elvileg mindenki jól járt. De csak elvileg.

Hogy a szponzorok jól jártak-e azt nem tudom, de szerintem sem Zsolt, sem mi, azt őt tisztelők nem jártunk jól. Erőss Zsolt elveszítette értékes életét, mi kevesebbek lettünk egy példaképpel...

Mint fentebb említettem, egy minőség túlpörgetése elpusztítja a viselőjét, mert elnyomja a többit, de legfőképpen a vele szemben álló kiegyenlítőt. Zsolt esetében a Kos és a hozzá tartozó Mars erőteljesen hátraszorította a Mérleg óvatos, megfontoló, balanszírozó minőségét, és ez ahhoz vezetett, hogy nem tudott jó döntéseket hozni. Nem tudott bölcs döntést hozni a Kancsendzöngán, és ez az életébe került, de szerintem nem tudott mérlegelni korábban sem, amikor baleset érte, vagy meghalt a legjobb barátja... Eluralkodott rajta a Mars minőség.

Nem akarom bántani Zsoltot, sem elvenni érdemeiből, csak azt szeretném, ha példáján keresztül megértenénk egy mechanizmust, amit sztárgyártásnak nevezhetünk.

Zsolt azáltal, hogy tömegek figyelmének a fókuszába került, már nem csak magát húzta fel az éles sziklapartokon, a levegőtlen fagyos magasságokba, hanem cipelte magán százezrek  elvárását, a szponzor cégek remélt profitját, a zászlókat, melyek nemzeti öntudatunkat hivatottak növelni, és még ki tudja mi mindent.

Furcsa módon, a Mérleg princípium helyén egy gyilkos mérleg alakult ki: egyik serpenyőjében Zsolt, az ő testi-lelki erejével és kvalitásaival, a másik serpenyőben az egész őrült gépezet, mely elviekben támogatta őt, de ugyanakkor rárakta összes elvárását. Hozz büszkeséget a nemzetre! A magyarságra, a székelységre! Légy sikeres, mert akkor a neveddel, az arcoddal mindent eladunk!

Kérdezem halkan: visszafordulhat egy ilyen hős? Kire hallgat a bálvány?  Meg tudja hallani a belső hangját?

Ő kevesebb lett egy élettel, mi kevesebbek lettünk egy sziklaszilárd akaratú, kivételes képességű emberrel.

A Lét, a Teremtés elbírja ezt is, hisz helyet kap benne minden. Nem is lázadok. Csak tanulni szeretnék belőle, megérteni valamit a létezés működéséből...

 

Vonatkozó írások: Hogyan faragjunk bálványokat?-1.rész

                             Kancsendzöngai gondolatok

                              Ki ölte meg Erőss Zsoltot?

 


Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a hírlevélre, hogy rendszeresen értesülhess az új tartalmakról. Feliratkozni ezen a linken tudsz.

Facebook

"Most, hogy elértétek az áldott emberi létformát, nincs más kötelességetek, mint tudakozódni az Abszolút felől"

(Védánta szútra)

Adomány

Kérlek, ha értékesnek, és a magad számára építőnek érzed a honlapon található tartalmakat, támogasd a munkámat lehetőségeid szerint.
Én cserében támogatlak abban, hogy tudatosabb, és ezáltal boldogabb életet élhess!

A honlap támogatója

A Lélek Café honlap az AdminSys Kft. önzetlen anyagi és teljes körű technikai támogatásának köszönhetően működik!

 

http://www.adminsys.hu

Bejelentkezés

"A léleknek lélek iránt való érzékenysége a szeretet." (Hamvas Béla)

Archívum